Luis Flores · Febrero, 2019

Nana’ pel in Tének, in k'wajil ti Kerétaro, kom taná’ k'wajat tin exobal. Nana’ u exobna’ ku eyendha’ an pat'al computadora, ani xok'i k'wajat u exobnal jun i maestría ti Universidad Autónoma xi k'wajat ti Kerétaro.
Soy Tének, vivo en Querétaro, ya que curso actualmente una maestría. Soy Licenciado en Informática, y actualmente estudiante en la Universidad Autónoma de Querétaro.

lufom.org

Email Luis Flores

Últimos posts de Luis Flores de Febrero, 2019

25 Febrero 2019

Presentamos a Onésimo Cruz Mejía, anfitrión de la semana 25 de Febrero al 3 marzo para @ActLenguas

Conoce a Onésimo Cruz Mejía, anfitrión de la semana 25 de Febrero al 3 marzo para @ActLenguas