Zita Ursula Zage

Email Zita Ursula Zage

Latest posts by Zita Ursula Zage

Twi Kasa Wikimedia kuo no adwenkyerɛ

  13 December 2022

Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na nnipakuo bi nom te sɛ Twi Kasa Wikimedianfoɔ bɛnya ahotɔsoɔ de ntanɛt no adi dwuma paa yie no, ɛhia sɛ wɔbɔ dawuro fa abɛɛfo mfidie bammɔ ho. Ɛhia sɛ wɔyɛ ɛho adesua nnoɔma wɔ wɔn nteaseɛ ne wɔn kasa te sɛ Twi mu.